Course curriculum

 • 1

  Course Modules

  • Module 1 - Intro

  • Module 2A - Screening

  • Module 2B - Screening

  • Module 3A - Auditions

  • Module 3B - Auditions

  • Module 4A - Editing

  • Module 4B - Editing

  • Module 5A - Submitting

  • Module 5B - Submitting

  • Module 6 - After The Audition

  • Module 7 - Secrets to my Success

  • Module 8A - Final Q&A

  • Module 8B - Final Q&A